Dự án cải tạo nâng cấp nhà ở tại 81/10 Lê Lợi, Vũng Tàu

Hỉnh ảnh thi công dự sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở chị Thảo tại 81/10 Lê Lợi, Vũng Tàu

     

      

      

0888 82 82 83